Met trots en tevredenheid presenteert de PvdA Deventer drie gedreven kandidaat-lijsttrekkers die het in de komende maand tegen elkaar zullen opnemen om de kandidatenlijst voor de komende gemeente-raadsverkiezingen in maart 2014 namens de lokale PvdA te mogen aanvoeren.


PvdA Deventer presenteert de 3 J’s kandidaat-lijsttrekkers

De drie kandidaat-lijsttrekkers zijn lokaal geen onbekenden. Jurgen Goejer, Jan Jaap Kolkman en Jos Pierey hebben in de afgelopen weken voldoende steunbetuigingen opgehaald onder de leden om zich definitief kandidaat te kunnen stellen voor de komende ledenraadpleging.

Tot en met 1 oktober jl. konden PvdA-leden zich in Deventer melden om deel te nemen aan de lijsttrekkers-verkiezing. De drie kandidaten hebben zich gemeld met ieder 10% van het ledenaantal aan handtekeningen, ter ondersteuning van hun kandidatuur. De handtekeningen zijn beoordeeld en geaccepteerd door het afdelingsbestuur.

De kandidaat-lijsttrekkers zullen in de komende maand campagne voeren onder de leden. De verkiezing onder de PvdA-leden in Deventer vindt plaats tussen zaterdag 26 oktober as. en woensdag 6 november as. De verkiezing zal via het landelijke stemsysteem plaatsvinden, dat wil zeggen per post en via de website. Er zal een openbaar lijsttrekkersdebat plaatsvinden op zondag 27 oktober as. Op vrijdag 8 november as. wordt vervolgens in de namiddag de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt, tijdens een speciale uitslagbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. De winnaar van deze ledenraadpleging is de voorgestelde kandidaat-lijsttrekker voor de conceptkandidatenlijst van de PvdA Deventer. Op zaterdag 30 november as. stellen de PvdA-leden deze totale concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma definitief vast.

 

Over de kandidaat-lijsttrekkers:

Jurgen Goejer (1958)Is op dit moment de fractievoorzitter van de lokale PvdA-fractie. Goejer leidt de fractie vanaf augustus 2009. Hij zit in de gemeenteraad van Deventer sinds januari 2005 en zat daarvoor ook 1,5 jaar in de gemeenteraad van Bathmen. Naast het raadslidmaatschap is Goejer in het dagelijks leven werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Dalfsen, o.a. op de beleidsterreinen WMO en Jeugdzorg.

Jan Jaap Kolkman (1959) Is op dit moment bestuurder in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven met als portefeuille Sociaal en Sport. Kolkman is woonachtig in Deventer. Hij was van 2007 tot en met 2010 Statenlid in de provincie Overijssel en is op dit moment voorzitter van de Raad van Toezicht van woonzorgcentrum Humanitas. Kolkman is tot 2011 mede-eigenaar en directeur geweest van het managementadviesbureau Van Nimwegen. 

Jos Pierey (1956) Is op dit moment wethouder in Deventer met als portefeuille: Vastgoed, Herstructurering, Milieu en Werk & Inkomen. Pierey is wethouder sinds de verkiezingen van maart 2010. Daarvoor was hij raadslid vanaf januari 2005 en fractievoorzitter tot medio 2007. Pierey was voor zijn wethouderschap werkzaam als adviseur stedelijke ontwikkeling bij een groot adviesbureau en werkte in leidinggevende functies bij diverse gemeenten.

Over Salland TV

x

Check Also

Deventer Huisgenoten genoodzaakt om te stoppen met lounge en instroom niet vitale ouderen.

Deventer Huisgenoten is met haar huiskamerformule een succesvol voorbeeld van een gemeenschap ...