Uit het gesprek van het college met de Deventer organisaties die meer dan 400.000 euro subsidie ontvangen en moeite hebben 5% daarvan te gebruiken voor Social Return on Investment (SROI) is niet veel gekomen.

Toverwoord maatwerk bij SROI?

Groen Links had initiatief genomen voor een interpellatiedebat over de zaak. De flink gesubsidieerde organisaties hebben moeite om met deze 5% rond te komen, en kunnen zich dat niet veroorloven.

Het geld (5%) van de ontvangen subsidie moet worden ingezet om personen met moeite tot arbeidsmarkt aan de slag te krijgen bij de gesubsidieerde organisaties. Ze geven aan er geen capaciteit voor te hebben maar vooral ook geen geld. Het college wil nu “maatwerk” gaan leveren, maar wat dat in de praktijk gaat betekenen is nog onduidelijk.

Wellicht kan er verlichting ontstaan als ook gesubsidieerde organisaties die minder dan 400.000 euro subsidie krijgen mee moeten gaan doen? De subsidie TOP 40 van Deventer is daarvoor een handige leidraad.

Over Salland TV

x

Check Also

Verlaagde Wellepad weer toegankelijk voor publiek

Het gebiedsafsluiting na overlast door feestende jongeren is weer ingetrokken. Dat wil ...