De Ontwikkelings Maatschappij Apeldoorn (OMA), Woonbedrijf ieder1 en Torenstad Projectontwikkeling maken gezamenlijk via een advocaat bezwaar tegen de sloop van de panden die samenhangen met de bouw van het nieuwe stadskantoor.

Bezwaar tegen sloop panden voor nieuw stadskantoor

De drie stellen dat het slopen voorbarig is nu het nog niet duidelijk is dat het nieuwe stadskantoor er echt komt. Mocht het wel doorgaan dan zijn de 100 geplande parkeerplaatsen in het nieuwe stadskantoor volstrekt onvoldoende. Er is volgens hen alleen gerekend op parkeerruimte voor omwonenden en niet voor de gebruikers en bezoekers van het nieuwe stadskantoor.

Met de nieuwbouw verdwijnen veel van de huidige parkeerplaatsen, en dat zal meteen leiden tot overlast in de omgeving. De bezwaarmakers geven in het bezwaar ook aan dat de gemeente met het openhouden van de Wilhelminabrugparkeergarage regels overtreedt. Zij stellen dat het de vraag is of er nog lang in de Wilheminabrugparkeergarage geparkeerd kan worden. Volgens de bezwaarmakers is de aanwezigheid en het gebruik van die garage illegaal. De vergunning van de tijdelijke Wilhelminabrugparkeergarage is verlengd tot 24 februari 2013 en houdt volgens hen daarna geen stand meer.

Over Salland TV

x

Check Also

Vrijstaand fietspad dijk Wilp-Deventer

De provincie Gelderland gaat werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad ...