Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdagmiddag ingestemd met het omstreden Natuurakkoord van Henk Bleker.


Zwolle – Overijssel stemt in met Bleker Natuurakkoord

28 statenleden stemden voor,  en 18 tegen. In  dit akkoord komt de verantwoordelijkheid van het natuurbeleid bij de provincie te liggen. De provincies moeten dezelfde taken uitvoeren als Den Haag maar met veel minder geld. Voor de meeste oppositiepartijen is het akkoord juist daarom onaanvaardbaar.

De Coalitiepartijen CDA, VVD, Christenunie en SGP vinden het juist belangrijk dat Overijssel nu zelf kan bepalen waar in de provincie bezuinigd wordt op natuur. Een aantal andere provincies zoals Drenthe, Groningen en Noord-Brabant hebben het akkoord afgewezen. Staatssecretaris Bleker moet nu besluiten wat er met het akkoord gebeurt.

Over Salland TV

x

Check Also

Gratis activiteiten tijdens Zomertour in Buitenzwembad De Tippe

Op woensdag 11 augustus organiseert Sportbedrijf Raalte de Zomertour in buitenzwembad De ...