Al sinds 2005 houdt de geplande skatebaan op het grasveld aan de Brinkerincklaan in Diepenveen de gemoederen bezig. De omwonenden willen het niet, maar de gemeente trekt zich daar niets van en gaat er gewoon mee aan de slag. Overigens zonder een vergunning.


Diepenveen – Geen skatebaan aan de Brinkerincklaan

De fractie van GroenLinks heeft zich steeds afgevraagd of er op deze plaats wel behoefte is aan een skatebaan. Recent heeft het college besloten, tot verbazing van omwonenden, om de skatebaan aan te leggen zonder dat er nog een vergunning nodig is. GroenLinks vindt de communicatie met de omwonenden volstrekt onvoldoende.

GroenLinks vindt voldoende speelruimte voor de jeugd erg belangrijk maar vindt ook dat er voldoende draagvlak bij omwonenden moet bestaan en dat er duidelijk met hen wordt gecommuniceerd. De skatebaan aan de Brinkerincklaan in Diepenveen is een project dat de afgelopen jaren tot veel discussie en onrust heeft geleid.

Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad in september 2009 besloten dat de skatebaan er moest komen waarbij er sprake was van een verdiepte aanleg waarmee de geluidsverlast kon worden beperkt. Nadat de aanlegvergunning was aangevraagd gebeurde er lange tijd niets totdat de bewoners op 8 september 2010 in de brievenbus de mededeling vonden dat op 27 september met de aanleg wordt begonnen.

Dit terwijl voor de zomer nog door de gemeente werd gezegd dat er een nieuwe vergunning-procedure zou worden gestart. De vergunning is nu kennelijk niet meer nodig. Ook merkten de omwonenden  op de meest recente bouwtekening dat het plan veranderd is; in plaats van een verdiepte aanleg zal de grond ter plaatse eerst worden opgehoogd.

GroenLinks was en is nog steeds geen voorstander van een skatebaan aan de Brinkerincklaan. GroenLinks vraagt zich af of er bij de jeugd wel behoefte bestaat aan een skatebaan op deze plek. De behoefte zou tamelijk eenvoudig kunnen worden gepeild door tijdelijk een mobiele skatebaan te plaatsen. De onduidelijke communicatie over de plannen zijn voor GroenLinks aanleiding om te verzoeken om op 27 september niet met de aanleg aan te vangen.

Dit betekent niet dat er niets moet gebeuren aan speelvoorzieningen voor de Diepenveense jeugd. Het geld dat wordt bespaard, zou bijvoorbeeld ook besteed kunnen worden aan een groter opgezet skatepark op grotere afstand van woningen waarvan ook jongeren uit andere wijken gebruik kunnen maken. In de raadsvergadering van 15 september 2010 zullen over de gang van zaken vragen worden gesteld.

Over Salland TV

x

Check Also

60-jarig huwelijksjubileum Marinus en Tonny Lammers-Kamphuis

60-jarig huwelijksjubileum Marinus en Tonny Lammers-Kamphuis Marinus (90) geboren en opgegroeid in ...