Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft de plannen goedgekeurd voor de aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden bij Deventer.


Deventer – Den Haag keurt plan nevengeulen IJssel goed

De plannen zijn gemaakt door Deventer en de provincie Overijssel, in nauw overleg met grondeigenaren, omwonenden, belangengroepen en andere overheden. Er volgt nu eerst een periode met de officiële procedures en natuurlijk burgelijke inspraak. Als dat alllemaal doorlopen is kan in 2011 worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Ruimte voor de rivier ter hoogte van De Worp (Deventer)

Ruimte voor de rivier ter hoogte van De Zandweerd (Deventer)


Over Salland TV

x

Check Also

60-jarig huwelijksjubileum Marinus en Tonny Lammers-Kamphuis

60-jarig huwelijksjubileum Marinus en Tonny Lammers-Kamphuis Marinus (90) geboren en opgegroeid in ...