Pastoor Harry van der Vegt van de parochie Zuidwest-Salland verlaat de streek.

Salland – Pastoor verlaat Parochie Zuidwest-Salland

Bisschop Eijk van Utrecht heeft hem met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot pastoor van de kathedrale St. Catharinakerk en Augustinuskerk en als rector van de Willibrordkerk, in de binnenstad van Utrecht.

De afgelopen 6½ jaar werkte pastoor Van der Vegt aan de IJssel in de 12 parochies en locaties van het grootste parochieverband van het aartsbisdom. Deze parochies worden in 2010 samengevoegd tot één parochie onder de naam Heilige Lebuïnus.

Over Salland TV

x

Check Also

Deventenaren tonen hun ideale Koekstad!

Meer dan 250 Deventenaren hebben gereageerd op de vraag hoe zij hun ...